ΠΩΣ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΛΟ WEBSITE

Η σχεδίαση ενός καλού website δεν είναι μόνο ωραία και εντυπωσιακά χρώματα και γραφικά. Όσο ένα άσχημο σχέδιο μπορεί να κάνει κακό σε ένα website, το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε ένα website το οποίο έχει τα πιο εντυπωσιακά γραφικά αλλά δεν παρέχει στον επισκέπτη τις πληροφορίες που χρειάζεται με ένα φιλικό προς αυτόν τρόπο. Η χρηστικότητα και το ωραίο δεν πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα. Πρέπει πάντα το ένα να υποστηρίζει το άλλο.

Περιεχόμενο
Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας το κοινό στο οποίο απευθύνεστε. Αυτό θα βοηθήσει στο να δώσετε ένα συγκεκριμένο και ξεκάθαρο ύφος στο website. Μπορεί να είναι:

  •     Σοβαρό
  •     Επαγγελματικό
  •     Εκπαιδευτικό
  •     Ευχάριστο - Χαρούμενο
  •     Δημιουργικό
  •     Ενημερωτικό

Σκεφτείτε λοιπόν το ύφος που θέλετε να έχει και φροντίστε τα γραφικά που θα επιλέξετε καθώς και τα κείμενα να είναι γραμμένα σύμφωνα με το συγκεκριμένο ύφος. Απαραίτητο είναι να γίνει ένας συνδυασμός τόσο για το τι θέλετε εσείς να προβάλετε μέσα από την ιστοσελίδα σας όσο και από το τι θα ήθελε, ίσως, ο επισκέπτης να βρει.
Σωστή αρχιτεκτονική

Η σωστή δόμηση των πληροφοριών είναι το σημαντικότερο στοιχείο για μία ιστοσελίδα.

    Οι κατηγορίες στις οποίες θα χωριστούν οι πληροφορίες πρέπει να έχουν μία λογική εύκολα αναγνωρίσιμη από τον επισκέπτη. Να χρησιμοποιείται γλώσσα απλή και όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένη ορολογία.
    Όλες οι πληροφορίες πρέπει να τοποθετηθούν σε εμφανή σημεία και η αντίστοιχη μπάρα πλοήγησης να βρίσκεται σε όλες τις σελίδες ώστε να είναι εύκολο για τον χρήστη να ανατρέξει σε αυτές από οποιοδήποτε σημείο του website και αν βρίσκεται.
    Κάθε σελίδα πρέπει να περιέχει πραγματική πληροφορία. Ενδιάμεσες σελίδες με λίστες από συνδέσμους απλά μεγαλώνουν την «διαδρομή» του επισκέπτη μέχρι να φτάσει στην πληροφορία που ψάχνει.
    Κάθε σελίδα πρέπει να περιέχει αυτό που περιγράφει το όνομά της. Για παράδειγμα η σελίδα «Φόρμα παραγγελίας» πρέπει να περιέχει μία φόρμα παραγγελίας και όχι να οδηγεί στη σελίδα του τμήματος παραγγελιών της εταιρείας.

Οπτική επικοινωνία

Πολλοί παρεξηγούν τον σκοπό της οπτικής επικοινωνίας σε μία ιστοσελίδα. Σκοπός των γραφικών είναι υποστηρίξουν το περιεχόμενο και όχι να εντυπωσιάσουν τον επισκέπτη.

    Προσέξτε τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα. Μεγάλες και απλές γραμματοσειρές καθώς και έντονα χρώματα.
    Τα γραφικά που χρησιμοποιείτε πρέπει να έχουν κάποιο σκοπό και να συνδυάζονται με το περιεχόμενο. Μην χρησιμοποιείτε περιττά στοιχεία.
    Τα χρώματα που θα επιλέξετε πρέπει να συμφωνούν με το ύφος που θέλετε να δώστε στο website.

Προσβασιμότητα
    Αποφύγετε το Flash
    Μην χρησιμοποιείτε tables
    Μην χρησιμοποιείτε εικονίδια χωρίς κείμενο ειδικά στην μπάρα πλοήγησης