ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 φάκελοι δικογραφίας με λογότυπο

Η ART COPY & PAPER θα δημιουργήσει για την επιχείρηση σας την ταυτότητα και το προφίλ που της ταιριάζει, λαμβάνοντας υπόψιν τις πραγματικές σας ανάγκες για την ανάδειξη - προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

Η σημασία  της εταιρικής ταυτότητας...
Στο διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον των σύγχρονων αγορών, μια επιχείρηση για να αναπτυχθεί, αλλά και για να είναι ανταγωνιστική, χρειάζεται εξωστρέφεια, η εικόνα μιας "νοικοκυρεμένης" επιχείρησης κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού, και δημιουργεί νέους πελάτες.

Το πρώτο βήμα οικοδόμησης μιας επιχείρησης και αυτό που θα προσέλκυση τους πελάτες προς  τα προϊόντα και  τις υπηρεσίες που προσφέρει, είναι η εταιρική ταυτότητα. Είναι μία εικόνα που πρέπει να προσδίδει κύρος, μοναδικότητα και αξιοπιστία.

Ο σωστός σχεδιασμός, η ευρηματικότητα καθώς και η σαφής κατανόηση των αναγκών της κάθε επιχείρησης αποτελούν τα σωστά υλικά για την δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας.

Η δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής ταυτότητας στις προσπάθειες επικοινωνίας και marketing συμβάλει σημαντικά στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας και στην δημιουργία του προφίλ της. Ο ιστοχώρος σας (web site), τα διαφημιστικά φυλλάδια, τα banners, τα newsletter και όλα τα υλικά που χρησιμοποιείται πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να επιβάλλουν την εταιρική ταυτότητα της εταιρίας σας. Όλα τα παραπάνω είναι τα εργαλεία που επιτρέπουν στους πελάτες σας να προσδιορίσουν αμέσως το πνεύμα και την φιλοσοφία σας.

Η διαδικασία ανάπτυξης ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας ξεκινάει με τον σχεδιασμό ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ και συνεχίζει με τις εφαρμογές αυτού σε δίαφορα έντυπα και οχι μόνο όπως: 

  • Φακέλος Εταιρικής Παρουσίασης( folder)
  • Επαγγελματικές Κάρτες
  • Υποφάκελος
  • Επιστολόχαρτο
  • Φακέλοι Αλληλογραφίας (σε όλες τις διαστάσεις)
  • Μπλοκ Σημειώσεων (Α5/Α4)
  • Έντυπο Διαφημιστικό υλικό
  • SITE

 

Στην Art Copy πιστεύουμε ότι η δημιουργία κατάλληλου λογοτύπου, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο μιας εταιρίας, για το προφίλ της, την ανταπόκριση και αποδοχή της ως μια μοναδική και αυθεντική επιχείρηση.                            
Η ART COPY & PAPER αναλαμβάνει ταυτόχρονα και  την εκτύπωση της εταιρικής σας ταυτότητας, παραδίδοντας σας έτσι μια ολοκληρωμένη και άρτια από κάθε πλευρά εργασία.